ĐỘI NGŨ TRƯỜNG MẦM NON SƠN GIANG

Năm học 2018-2019. Trường Mầm non Sơn Giàng tổng số CBGV-NV là: 18 . 100% CBGV,NV có trình độ chuẩn, trên chuẩn 77%

Trong đó có 3 cán bộ quản lý: Cô Trần Thị sanh: Hiệu trưởng

Cô nguyễn Thị Hằng: P. hiệu trưởng

Cô Hồ Thị Bạch Tuyết: P.hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên  luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, về sự tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.  Tập thể CBGV-NV luôn tạo mối đoàn kết ,nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

            

                                                         Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên